aegeanodyssey.com aegeanodyssey.com - Zarzadz?nie, organizacja, zarz?dzanie strategiczne. Portal dla ludzi my?l?cych.

aegeanodyssey.comWebsite Profile

Title: Zarzadz?nie, organizacja, zarz?dzanie strategiczne. Portal dla ludzi my?l?cych.
Keywords: zarz?dzanie, organizacja, zarz?dzanie strategiczne
Description:Zarzadz?nie, organizacja, zarz?dzanie strategiczne. Portal dla ludzi my?l?cych.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

aegeanodyssey.com Information

Website / Domain:aegeanodyssey.com
Website IP Address:204.93.167.27
Domain DNS Server:ns31.mochahost.com,ns30.mochahost.com

aegeanodyssey.com ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

aegeanodyssey.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

aegeanodyssey.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Content-Type text/html
Server - Web acceleration by http://www.unixy.net/varnish
Date Tue, 16 Oct 2018 07:04:24 GMT

aegeanodyssey.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
zarz?dzanie 3 3.55%
organizacja 2 2.34%
zarz?dzanie strategiczne 1 2.56%

aegeanodyssey.com Similar Website

Domain WebSite Title
bdkkpsk.info Szkolenia dla przedsi?biorstw, Zarz?dzanie projektami, Zarz?dzanie strategiczne
kobietaxl.pl KobietaXL.pl - Portal dla Kobiet My?l?cych
bosopozdrowie.eu Portal dla ludzi ceni?cych swoje zdrowie...
naturalnie.com.pl ?Naturalnie” - magazyn ludzi zdrowo my?l?cych.
arena-consulting.pl Zarz?dzanie i planowanie strategiczne oraz doradztwo gospodarcze i biznesowe dla firm
figpolska.pl Zarz?dzanie strategiczne, doradztwo strategiczne, strategie cenowe, Balanced Scorecard - Francuski ...
wiemy.eu Portal wiedzy dla ludzi chc?cych czego?wi?cej
taktrenuje.pl www.taktrenuje.pl - portal dla ludzi kochaj?cych sport i aktywno?? fizyczn?!
nachmieleni.pl Nachmieleni.pl - Portal dla ludzi z pasj? ...spo?ywaj?cych piwo.
obudzeni.com Obudzeni.com - Portal dla ludzi obudzonych i nie tylko
vip-hunter.eu VIP Hunter organizacja polowań dla wymagaj?cych my?liwych
xlm.pl XLM.pl - katolicka, internetowa Ksi?garnia Ludzi My?l?cych
newonce.net newonce.net - to nie jest portal dla smutnych ludzi newonce.net newonce.net - to nie jest portal dl...
gry-sudoku.pl Sudoku - gra dla my?l?cych
suplenatak.pl Suple Na Tak - Suplementy Diety | Portal dla ludzi dbaj?cych o zdrowie
wiemcoijak.pl wiemcoijak.pl | portal dla ludzi aktywnych
ebiznespolska.pl EBiznesPolska.pl - Portal dla Ludzi Biznesu
produktywnie.pl Produktywnie.pl - Produktywno??, efektywno?? osobista, zarz?dzanie czasem, planowanie i organizacja...

aegeanodyssey.com Alexa Rank History Chart

aegeanodyssey.com aleax

aegeanodyssey.com Html To Plain Text

Zarzadz?nie, organizacja, zarz?dzanie strategiczne. Portal dla ludzi my?l?cych. Zarz?dzanie – istota i podstawowe funkcje Zarz?dzanie – to z?o?ony proces, jednak mo?na prayj??, ?e jest to oddzia?ywanie na zasoby ludzkie rzeczowe, finansowe i informacyjne wewn?trz i na zewn?trz organizacji, ukierunkowane na osi?gni?cie lub osi?ganie jej celów (a ?ci?lej celów dominuj?cej w niej koalicji kierownictwa) wynikaj?ce z prawa w?asno?ci lub prawa dysponowania ni?. Naukowa organizacja pracy powsta?a cz??ciowo w wyniku zwi?kszenia wydajno?ci pracy, zw?aszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie w XX w. brakowa?o wykwalifikowanej si?y roboczej, st?d konieczne by?o znalezienie sposobu podwy?szenia sprawno?ci pracy robotników. By? to kierunek zmierzaj?cy do naukowego ustalenia najlepszej metody wykonywania dowolnego zadania oraz doboru, szkolenia i motywowania pracowników. Poni?ej jedno z rozwi?zań zarz?dzania: Copyright - Privacy - Site:Menu ISO Zarz?dz. strategiczne

aegeanodyssey.com Whois

Domain Name: AEGEANODYSSEY.COM


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en